Razpis za izbor najbolj inovativnih živil leta 2025

inovacija logo letoInštitut za nutricionistiko je začel z izborom najboilj invativnih živil leta 2025. Gre za nadaljevanje uspešnega, v letu 2014 začetega projekta, v okviru katerega smo v začetku letošnjega leta predstavili najbolj inovativna živila leta 2024, ob desetletnici izvajanja projekta pa so bile razglašene tudi jubilejne nagrade. Tudi v tokratnem izboru bomo nagradili najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu. Namen projekta je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih inovativnih živil ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo, prijaznost potrošniku ali druge cilje. Projekt se v celoti financira iz sredstev Inštituta za nutricionistiko in Ministrstva za zdravje in je zato povsem brez stroškov za sodelujoča podjetja. Izbrana najbolj inovativna živila leta 2025 bo inštitut predstavil na javni predstavitvi v začetku leta 2025. Proizvajalcem izbranih živil bomo tudi omogočili, da bodo informacijo o prejetem priznanju brez kakršnih koli stroškov komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil.

Projekt sofinancira:

MZZ

MZ logo resolucija 250

Vabimo vse proizvajalce živil v Sloveniji, od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij, da nam posredujejo svoje predloge za najbolj inovativne živilske izdeleke, proizvedene na območju Slovenije in lansirane na tržišče med 1.12.2023 in 30.11.2024. Pobude sprejemamo tudi s strani potrošnikov. V poštev pridejo prav vsi izdelki, ki jih ureja živilska zakonodaja, tudi pijače, z izjemo alkoholnih in žganih pijač. V izboru prav tako ne morejo sodelovati izdelki, ki jih obravnava druga zakonodaja (npr. zdravila, medicinski pripomočki) ter prehranska dopolnila. V tokratnem razpisu bo podeljena posebna nagrada za najbolj inovativno polnozrnato živilo. Pobude sprejemamo do 30. novembra 2024, javna predstavitev pa je predvidena v začetku leta 2025.


Navodilo za prijavo živil na razpis

Inštitut bo najbolj inovativna živila izbral med predlogi, prejetimi s strani proizvajalcev živil ter predlogi v ta namen ustanovljene Strokovne skupine. Strokovna skupina med predloge za izbor lahko doda živila, ki so jih sodelujoči strokovnjaki bodisi sami zasledili na tržišču, bodisi so bili predlagani s strani potrošnikov.

Postopek prijave za proizvajalce živil

Vsak proizvajalec živil lahko v izbor posreduje največ tri, po svoji oceni najbolj inovativna živila.

Navodila za prijavo inovativnih živil s strani proizvajalcev:

 • Prijavo začnete z izpolnitvijo spletne prijavnice
 • Na vaš e-naslov bomo v roku petih delovnih dni poslali vsebino vaše prijave, ki jo podpišite in skupaj s predlaganim živilom pošljite po pošti na naslov: Inštitut za nutricionistiko, Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijave, odposlane do vključno 30. novembra 2024.
 • Če našega povratnega e-sporočila ne prejmete v roku petih delovnih dni, nas o tem prosim obvestite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Pobude s strani potrošnikov

Pobude potrošnikov sprejemamo izključno preko e-mail naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali v komentarjih pod temu namenjenimi objavami na FB strani Zdrava prehrana – Inštitut za nutricionistiko.


Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati živila v izboru

 • Proizvodnja živila v Sloveniji s strani proizvajalca s sedežem v Sloveniji.
 • Živilo ne sme biti lansirano na tržišče pred 1.12.2023 in po 30.11.2024. V primeru reformulacije živila se ta pogoj nanaša na reformulirano živilo.
 • Vsak proizvajalec lahko prijavi največ tri živila.
 • V prijavi je potrebno pojasniti sestavo in posebnosti živila in vidik inovativnosti (glejte spodnja merila).
 • Prijavi se lahko izdelke, ki jih obravnava živilska zakonodaja, tudi pijače, z izjemo alkoholnih in žganih pijač. V izboru ne morejo sodelovati izdelki, ki jih obravnava druga zakonodaja (npr. zdravila in medicinski pripomočki) ter prehranska dopolnila.


Merila za ocenjevanje živil

Namen projekta je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih inovativnih živil ali preoblikovanju obstoječih živil. V predlogu je potrebno pojasniti posebnosti živila in vidik inovativnosti. Strokovna skupina bo kot primerne upoštevala najrazličnejše vidike inovativnosti, kot npr:

 • posebnosti v sestavi in hranilni vrednosti živila, povezane z namenom doseganja ugodne prehranske sestave, koristi za zdravje in/ali prilagajanju za posebne skupine uporabnikov;
 • posebnosti formulacije in/ali embalaže živila, za večjo prijaznost potrošniku in/ali prilagajanju za posebne skupine uporabnikov;
 • posebnosti v tehnologiji proizvodnje živila, za doseganje višjih standardov varnosti in kakovosti živil;
 • druge vidike inovativnosti, npr. prijaznost okolju, trajnostni vidik, idr.;
 • v tokratnem razpisu bo podeljena posebna nagrada in sicer nagrada za najbolj inovativno polnozrnato živilo. Za opredelitev "polnozrnato" živilo se uporabljajo zakonodajni kriteriji, kjer ti niso določeni, pa mora biti vsebnost polnozrnatih sestavin v živilu višja od 30%. 

Pojasnilo inovativnosti se lahko nanaša na enega ali več zgoraj omenjenih področij. Prijavitelji morajo v prijavi nasloviti tudi cenovno konkurenčnost proizvoda in dostopnost za širšo populacijo.  

Kot enega izmed ključnih parametrov ocenejvanja se bomo poslužili profiliranja živil glede na prehransko sestavo, zaradi česar bodo iz ocenjevanja izločena živila z visoko vsebnostjo maščob, predvsem nasičenih, sladkorjev, soli in vsebnostjo drugih snovi, vključno s sladili, katerih uživanje želimo omejevati. V skupini jogurtov bodo imeli pri vrednotenju prednost izdelki z vsebnostjo sladkorja pod 10 g/100 g živila, v skupini kruhov pa izdelki z vsebnostjo soli pod 1,2 g/100 g živila.

Potek ocenjevanja

Izbor najbolj inovativnih živil je v izključni pristojnosti Inštituta za nutricionistiko. Izbor bo opravila posebna, za ta namen ustanovljena Strokovna skupina na inštitutu. Inštitut bo javno objavil seznam nagrajenih živil in strokovno utemeljitev za najbolj inovativna živila. Inštitut ne bo podajal utemeljitev, zakaj določeno živilo ni prejelo priznanja. Pritožbe na izbor niso mogoče. V ocenjevanje prejetih izdelkov inštitut ne bo vračal.

Stroški sodelovanja

Sodelovanje na razpisu ne predstavlja nobenega stroška za sodelujoče. Projekt je povsem nekomercialne narave in se v celoti financira iz sredstev Inštituta za nutricionistiko in Ministrtstva za zdravje RS. Izbrana najbolj inovativna živila bomo na lastne stroške predstavili javnosti. Proizvajalcem izbranih živil bomo omogočili, da bodo informacijo o prejetem priznanju lahko tudi komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil, brez kakršnih koli dodatnih stroškov. Pri tem bodo lahko uporabljali poseben, v ta namen pripravljen, znak (slika zgoraj). 

Predstavitev izbranih najbolj inovativnih živil

Izbrana živila bo Inštitut za nutricionistiko predstavil javnosti:

 • na javni predstavitvi,
 • na spletni strani inštituta,
 • na Facebook strani inštituta, ki ima že preko 59.000 prijateljev,
 • z obveščanjem medijev.

Prejemnikom priznanj bomo omogočili, da bodo informacijo o prejetem priznanju lahko komunicirali v javnosti (tako na označbah kot predstavitvah živil). V ta namen smo pripravili poseben simbol in pravila uporabe simbola. Uporaba simbola bo brezplačna. Morebitna promocija živil v medijih z oglaševanjem je prosta odločitev in strošek posameznega proizvajalca živila.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.