Rezultati raziskave: Izboljšana biološka uporabnot v Sloveniji razvite vodotopne oblike koencima Q10

O koencimu Q10

Koencim Q10 ima v telesu pomembno vlogo pri tvorbi celične energije, saj je vključen v  delovanje dihalne verige v mitohondrijih. Hkrati je tudi edini endogeni maščobotopni antioksidant v telesu. Biološka vloga koencima Q10 je sicer povezana z njegovo lastnostjo, da v telesu neprestano prehaja med (oksidirano) ubikinonsko ter (reducirano) ubikinolno obliko. Človeško telo koencim Q10 večinoma biosintetizira, deloma pa ga zaužijemo tudi s hrano. Študije kažejo, da se koncentracije celokupnega koencima Q10 v srčni mišici in nekaterih drugih najaktivnejših telesnih organih s staranjem zmanjšujejo. Koencim Q10 je zato predmet številnih znanstvenih raziskav, mnoge pa nakazujejo na njegove ugodne vplive na zdravje. Največ dokazov je sicer zbranih na področju zdravja srca in ožilja. Ker so bili dokazi o ugodnih vplivih koencima Q10 zbrani predvsem na bolnikih, doslej ni bila odobrena nobena zdravstvena trditev, ki bi se jo lahko uporabljalo na živilih.

Izziv – koencim Q10 se po zaužitju težko absorbira

Ključni problem dodajanja koencima Q10 predstavlja njegova slaba biorazpološka uporabnost, do katere pride zaradi posebnih fizikalno-kemijskih lastnosti molekule. Da bi rešili ta problem, so že pred več kot desetletjem raziskovalci na Kemijskem inštitutu v Ljubljani razvili posebno vodotopno obliko koencima Q10 (kasneje poimenovano Q10Vital®), za kar je raziskovalna skupina prejela več nagrad, med drugim Zlato priznanje za inovacijo Gospodarske zbornice Slovenije, leta 2013 pa tudi Puhovo priznanje - najvišje priznanje Republike Slovenije za inovacije. Kemijski inštitut je trženje izuma zaupal slovenskemu podjetju Valens Int d.o.o., za katerega le-ta predstavlja pomemben izvozni proizvod. S kliničnimi raziskavami je bilo namreč ugotovljeno, da je biološka uporabnost te inovativne vodotopne oblike koencima Q10 bistveno izboljšana, kar je podjetju odprlo vrata na tuje trge, v Sloveniji pa jo najdemo v prehranskih dopolnilih pod blagovno znamko Quvital®.

Izboljšana biološka uporabnost zgoraj omenjene vodotopne oblike koencima Q10 je bila sprva dokazana na mlajših odraslih, čeprav se dodajanje te snovi v praksi pogosto priporoča tudi starejšim odraslim. Tudi na splošno je podatkov o biološki uporabnosti koencima Q10 pri starejših odraslih zelo malo. V resnici nismo našli podatka o prav nobeni raziskavi biološke uporabnosti, v katero bi vključevali le starejše odrasle, od 65-leta naprej. Prav glede učinkovitosti dodajanja koencima Q10 pri starejših odraslih je razširjenih tudi več mitov, ki še nikoli niso bili klinično preverjeni. Eden od takšnih mitov je, da naj bi se s starostjo zmanjševala učinkovitost pretvorbe iz ubikinona v ubikinol v telesu.

Izvedba raziskave

Da bi raziskali izpostavljena vprašanja, smo na Inštitutu za nutricionistiko v sodelovanju z Univerzo Pablo de Olavide iz Sevilije (Španija) in Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani ter ob podpori podjetja za klinične raziskave Vizera d.o.o. izvedli klinično raziskavo, v kateri smo preverjali primerjalno biološko uporabnost različnih formulacij s koencimom Q10 pri zdravih starejših odraslih. Aplikativni raziskovalni projekt je financiralo podjetje Valens Int d.o.o., podprt pa je bil tudi s strani raziskovalnega programa Prehrana in javno zdravje, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Kontrolirana randomizirana klinična raziskava je bila izvedena na 21 starejših odraslih, starih med 65 in 74 let. Izvedla se je v treh periodah, v katerih smo testirali tri različna prehranska dopolnila:

  • standardno formulacijo : običajni koencim Q10 – ubikinon v kapsulah,
  • primerjalno formulacijo: ubikinol v kapsulah in
  • preiskovalno formulacijo: vodotopni koencim Q10 - sirup Quvital®.

Pri vsakem udeležencu smo raziskovali vpliv vseh treh formulacij na plazemske koncentracije koencima Q10, med testiranji pa so bili enotedenski premori. Raziskava je bila izvedena z enkratnimi odmerki po 100 mg koencima Q10. Po zaužitju prehranskega dopolnila smo v krvi udeležencev 48 ur spremljali plazemsko koncentracijo ubikinona in ubikinola. Po zaužitju vsakega odmerka Q10 smo udeležencu ob vnaprej določenih terminih odvzeli 11 vzorcev krvi, tako da je bilo v okviru raziskave analiziranih približno 700 vzorcev. Na osnovi rezultatov laboratorijskih analiz smo izračunali farmakokinetične parametre za vse tri formulacije.

Rezultati raziskave so potrdili odlično biološko uporabnost vodotopne oblike Q10Vital®

Raziskava je pokazala, da je biološka uporabnost testirane vodotopne oblike Q10Vital® 2,4-krat višja, kot pri  standardnih kapsulah. Razlika je bila statistično značilna (p = 0.002). Tudi v primerjavi z ubikinolnimi kapsulami je bila biološka uporabnost 1,5-krat boljša, vendar razlika ni dosegla statistične značilnosti (p=0.11). Po zaužitju vseh testiranih formulacij, tako z ubikinonom kot z ubikinolom, se je koencim Q10 v krvi pojavil pretežno v reducirani obliki (ubikinol). Med tremi testiranimi oblikami tudi ni bilo pomembnih razlik glede deleža reducirane oblike v plazmi. Povprečni delež ubikinola v plazmi po zaužitju vodotopne oblike ubikinona je bil 90 %, po zaužitju kapsul z ubikinolom pa 89 %.

2019 CoQ10study 2
Slika: Povprečne plazemske koncentracije koencima Q10 za različne formulacije koencima Q10 pri starejših odraslih (N=21). Prikazan je porast plazemskih koncentracij nad izhodiščno (endogeno) vrednostjo

Pomen rezultatov

Ugotovili smo, da je biološka uporabnost vodotopne oblike Q10Vital® pri starejših odraslih bistveno izboljšana. Hkrati smo ugotovili, da se je po zaužitju koencima Q10 le-ta v plazmi pojavil pretežno v ubikinolni obliki, ne glede na obliko zaužitega koencima Q10. Presenetljivo je bil povprečni delež ubikinolne oblike v plazmi celo nekoliko višji po zaužitju sirupa Quvital® z vodotopno ubikinonsko obliko, kot po zaužitju kapsul z ubikinolom. Razlika sicer ni bila statistično značilna.

Vir:

Igor Pravst, Juan Carlos Rodríguez Aguilera, Igor Locatelli, Katja Žmitek. Single-dose comparative bioavailability study of three Coenzyme Q10 formulations in healthy older adults. Nutrients 2019: Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic Disease, Barcelona, Spain, 25-27 September 2019. URL: https://nutrients2019.sciforum.net/conferences_files/225/customs/64d2bcd00298c0f38aa423d91cacef12.pdf. [COBISS.SI-ID 40289541]

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.