Veš kaj piješ?

Inštitut za nutricionistiko, v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije, Institutom "Jožef Stefan" in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, izva raziskovalni program "Veš, kaj piješ? Opolnomočenje prebivalcev za zmanjševanje rabe alkohola". Informacije o sestavi in hranilni vrednosti alkoholnih pijač v okviru trenutne zakonodajne ureditve niso obvezne, vendar je na strani potrošnikov zanimanje za tovrstno označevanje zelo veliko, kar je smiselno izkoristiti, ne le za informiranje o sestavi pijač, temveč tudi za hkratno ozaveščanje o manj tveganem pitju alkohola. V okviru programa "Veš Kaj Piješ" bomo naslavljali prav navedene izzive in osveščali prebivalce glede sestave ter tvegane in škodljive rabe alkohola, kar bo pripomoglo k spremljanju in izvajanju dokazano učinkovitih ukrepov alkoholne politike, ki dolgoročno vplivajo na odnos, tako posameznikov kot celotne družbe, do alkohola in prispevajo k zmanjševanju porabe alkohola. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Program sofinancira:

MZZ

Veš kaj piješ? – Podpora prebivalcem za zmanjševanje tvegane rabe alkohola z mobilno aplikacijo

Sodelujoče organizacije:

Financiranje:

Trajanje projekta:

  • 2019 - 2022; 2022-2025

Opis projekta:

V Sloveniji pitje alkohola predstavlja resen javno-zdravstveni problem, tako med mladostniki kot odraslimi. Po podatkih NIJZ kar 40% 15-letnikov je že pilo alkoholne pijače, kljub prepovedi prodaje alkohola, 43 % prebivalcev, starih 25–64 let, pije visoko tvegano. V zadnjih letih je opažen tudi porast deleža mladih žensk, ki tvegano pijejo. Kar 43% odraslih Slovencev pije tvegano, kar pomeni, da pri njih obstaja večja verjetnost socialnih, zdravstvenih in drugih posledic zaradi pitja alkohola. V času epidemije COVID-19 se je tveganje za čezmerno pitje alkohola še povečalo, predvsem zaradi negativnih učinkov epidemije na duševno zdravje. Programi ozaveščanja in informiranja so nepogrešljiv del celovite politike, katere namen je z raznovrstnimi ukrepi čim bolj zmanjšati pitje alkohola. V okviru predlaganega programa bomo izvajali ozaveščanje in informiranje prebivalcev na inovativen in sodoben način, z uporabo novo razvitega komunikacijskega kanala – mobilne aplikacije VešKajJeš.
Razlog za močno zanimanje prebivalcev o sestavi alkoholnih pijač izvira iz trenutne ureditve označevanja tovrstnih izdelkov. Skladno z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom na alkoholnih pijačah označevanje sestavin in hranilne vrednosti namreč ni potrebno. Več nedavnih študij je potrdilo željo potrošnikov po tovrstnih informacijah in informacijah o škodljivih učinkih alkohola, spremembo zakonodaje pa priporočata tudi WHO in Evropski parlament. Že zdaj pa lahko zanimanje potrošnikov o sestavi alkoholnih pijač izkoristimo, ne le za informiranje o sestavi pijač, temveč tudi o hkratnem ozaveščanju, da bi dosegli manj tvegano pitje alkohola. Glede na to, da se aplikacija lahko uporablja od koderkoli, vodi ne le do informiranja posameznega uporabnika aplikacije, temveč tudi družbe okrog njega. Vsebine programa bomo dodatno približali tudi posameznikom, ki aplimkacije ne uporabljajo in sicer s pomočjo nazornih gradiv, vključno s tiskanimi gradivi in revijami ter oglasnimi panoji. 
Rezultat predlaganega programa bo nadgradnja in promocija mobilne aplikacije VešKajJeš z namenom informiranja prebivalcev o sestavi alkoholnih pijač in ozaveščanja o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola.
Ključne aktivnosti predlaganega programa so:

  • (1) zbiranje podatkov o sestavi najbolj aktualnih alkoholnih pijač;
  • (2) optimiziranje in nadgradnja protokola za dopolnjevanje podatkov o sestavi alkoholnih pijač, ki bo v primeru pomanjkljivih podatkov omogočal zanesljivo oceno energijske vrednosti glede na tip alkoholne pijače in vsebovane količine alkohola;
  • (3) v sodelovanju s financerjem in deležniki priprava jasnih in kratkih sporočil z namenom ozaveščanja o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola;
  • (4) v sodelovanju s financerjem in deležniki pripravlja prispevkov o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola, ki bodo objavljeni na spletnih portalih, hkrati pa tudi deljeni z aktivno povezavo uporabnikom aplikacije;
  • (5) vzdrževanje aplikacije VešKajJeš, v segmentu, ki omogoča vpogled v sestavo alkoholnih pijač, pri čemer so uporabniku poleg vsebnosti alkohola in energijske vrednosti prikazana tudi sporočila;
  • (6) aktivna promocija programa in aplikacije med ključnimi ciljnimi skupinami.

Prijavitelji programa smo tudi izvajalci, s strani MZ sofinanciranega programa IRIO 2022-2025, v okviru katerega je bila lansirana brezplačna mobilna aplikacija VešKajJeš. Namen aplikacije je spodbujati izbor zdravju koristnejših živil. Princip delovanja aplikacije je, da uporabnik s kamero pametnega telefona fotografira črtno kodo predpakiranega živila (bodisi v trgovini ali doma), nakar mu aplikacija prikaže interpretacijo podatkov o hranilni vrednosti živila. Podatki se črpajo iz obsežne podatkovne baze o sestavi preko 23.000 predpakiranih živil in brezalkoholnih pijač. Analiza vedenja uporabnikov je pokazala presenetljive vrzeli, ki so bile podlaga za pripravo predhodnega programa v letu 2020. Ugotovili smo namreč, da so med najpogosteje iskanimi izdelki alkoholne pijače, ki jih aplikacija VešKajJeš še ne vključuje, zato uporabnikom v povezavi s tem trenutno ne ponudi nobenih koristnih podatkov ali nasvetov. Med najpogosteje iskanimi izdelki z več tisoč iskanj je kar 40% alkoholnih pijač. Navedeno kaže, da se prebivalci zelo zanimajo za sestavo tovrstnih izdelkov. Nadgradnja aplikacije in njeno nemoteno delovanje je ključno za informiranje uporabnikov o sestavi alkoholnih pijač ter služi tudi kot informacijski kanal za ozaveščanje. Znanstvene raziskave namreč kažejo, da je informiranje najbolj učinkovito ravno v situaciji, ko posameznik išče informacije o določenem izdelku, precej manj pa je učinkovita promocija na splošno, npr. z oglasi, letaki ali panoji, ki naslavljajo prebivalce v času, ko niso tako dojemljivi za nove informacije.

Več informacij:

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.