• Zaključen
Rok: 19. junij 2020

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020

Inštitut za nutricionistiko razpisuje prosto delovno mesto za zaposlitev mladega raziskovalca. Zaposlitev bo za določen čas, za čas doktorskega študija. Delovno mesto bo v Ljubljani. Raziskovalno delo bo obsegalo področje javnega zdravstva v povezavi z živilstvom oz. prehrano. Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbranim kandidatom. Namen dela bo doktorski študij, predvidoma na področju prehrane ali sorodnem področju.

Kaj pričakujemo od kandidata


• da ga zanima področje prehrane in sorodnih področjih in želi strokovno in znanstveno delati na tem področju;
• da je sposoben samostojnega in timskega dela;
• da obvlada angleški jezik;
• da bo najkasneje do 14.9.2020 imel pridobljeno izobrazbo s področja biotehniških ved (vključno s prehrano) ali medicine ter da ima ustrezna znanja s področja prehrane in drugih sorodnih podorčij;
• da izpolnjuje pogoje za kandidate za mlade raziskovalce (glej razpisno dokumentacijo spodaj).

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija za pripravo prijave


Izraz mladi raziskovalec se v tekstu uporablja v slovnični obliki moškega spola kot nevtralni izraz za moški in ženski spol. Pri pripravi prijave je potrebno upoštevati sledečo razpisno dokumentacijo in obrazce:


Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020 [PDF, 5.6.2020, polno besedilo razpisa in pojasnila v povezavi s prijavo in glede ocenjevanja prijav]
Prijavni obrazec (MR2020 Prijavni obrazec) [Word datoteka, 5.6.2020]
Izjava št. 1 (MR2020 Izjava št. 1) [PDF, 5.6.2020]
Izjava št. 2 (MR2020 Izjava št. 2) [PDF, 5.6.2020]
Izjava št. 3 (MR2020 Izjava št. 3) [PDF, 5.6.2020]
Mentorjev obrazec (MR2020 Mentorjev obrazec) [PDF, 5.6.2020]

Prijava na razpis


Upoštevane bodo popolne in pravilno označene vloge, ki bodo oddane po pošti na naslov Inštitut za nutricionistiko, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana do vključno petka, 19.6.2020. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – vloga za Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020« ter s polnim naslovom pošiljatelja.
Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim razpisom, ki jih Inštitut za nutricionistiko objavi na tem spletnem naslovu (http://www.nutris.org) ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa.

 

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.