Nutri-D: Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih (L7-1849)

AKTUALNO: Spletna aplikacija za takojšnjo oceno prehranskega vnosa vitamina D: https://app.nutris.org/vitaminD

Glavni cilj projekta Nutri-D je ugotoviti kakšna so sezonska nihanja v količini vitamina D pri odraslih v Sloveniji ter raziskati povezavo med fototipom, barvo in osončenostjo kože in indeksom melanina ter količino vitamina D v telesu, ter preveriti učinkovitost različnih formulacij za dopolnjevanje prehrane z vitaminom D.

Sodelujoče organizacije:

 • Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta: izr. prof. dr. Katja Žmitek)
 • VIST Fakulteta za aplikativne vede
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje

Trajanje projekta: 1.7.2019 - 31.12.2022

Financiranje: Ministrstvo za zdravje RS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Valens

Cilji projekta:

 • V prvem sklopu bomo ugotavljali sezonsko variacijo statusa D vitamina na vzorcu preko 250 odraslih v Sloveniji in raziskali povezavo med različnimi fototipi, barvo kože in indeksom melanina (MI) ter količino vitamina D v telesu za kavkaške fototipe. Rezultati te študije bodo dali pomembne informacije o sezonskih variacijah statusa vitamina D v Sloveniji, dodatno moč študije pa predstavlja spremljanje istih posameznikov v različnih letnih časih (poleti in pozimi).
 • V drugem sklopu bomo ugotavljali učinkovitost različnih formulacij vitamina D za tretiranje suboptimalnega stanja D vitamina pri odrasli populaciji, kar bo zagotovilo vpogled v vpliv formulacije na biološko uporabnost D vitamina.
 • V tretjem in četrtem sklopu bomo identificirali glavne prehranske vire vitamina D v predpakiranih živilih pri slovenskem prebivalstvu, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na ocenjevanje prakse dopolnjevanja prehrane ter razvili presejalno orodje za identifikacijo posameznikov s tveganjem za pomanjkanje vitamina D.

Izbor rezultatov projekta in novic o projektu: 

Rezultati projekta - zbirka znanstvenih objav na platformi Researchgate:

Izbor znanstvenih objav:

 • Žmitek in sod. Efficiency of vitamin D supplementation in healthy adults is associated with body mass index and baseline serum 25-hydroxyvitamin D level. Nutrients. 12(5):1-15. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/5/1268
 • Hribar in sod. Validation of the food frequency questionnaire for the assessment of dietary vitamin D intake. Front. Nutr. 2022. 9:950874. URL: https://doi.org/10.3389/fnut.2022.950874
 • Hribar in sod. Nutrihealth Study: Seasonal Variation in Vitamin D Status Among the Slovenian Adult and Elderly Population. Nutrients 2020, 12(6), 1838; https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1838
 • Žmitek in sod. Socio-demographic and knowledge-related determinants of vitamin D supplementation in the context of the COVID-19 pandemic: assessment fan educational intervention. Front. Nutr., 2021, https://doi.org/10.3389/fnut.2021.648450
 • Hribar in sod. Vitamin D Intake in Slovenian Adolescents, Adults, and the Elderly Population. Nutrients 2021, 13(10), 3528; https://doi.org/10.3390/nu13103528
 • Hribar in sod. A systematic review of vitamin D status and dietary intake in various Slovenian populations. Slovenian journal of public health. 2022, 61 (1): 55-72. https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0009
 • Žmitek in sod. An approach to investigate content-related quality of nutraceuticals used by Slovenian consumers. Foods. 2021, 10(4), https://doi.org/10.3390/foods10040845
 • Hribar in sod. A systematic review of vitamin D status and dietary intake in various Slovenian populations = Sistematični pregled prehranskega vnosa in preskrbljenosti z vitaminom D v Sloveniji. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 61, št. 1, str. 55-72. ISSN 0351-0026. https://sciendo.com/issue/SJPH/61/1, DOI: 10.2478/sjph-2022-0009

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.