Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos - implikacije za javno zdravje (L3-7538)

Trans maščobe so škodljiva sestavina živil, zato njihov vnos želimo čim bolj omejiti. Največje količine trans maščob se nahajajo v živilih, pripravljenih z uporabo delno hidrogeniranih rastlinskih maščob. Kljub temu da so v zadnjih letih odgovorni proizvajalci živil z uvedbo novih tehnologij in kakovostnejših surovin uspeli bistveno zmanjšati količino trans maščob v živilih, rezultati raziskav pred časom presenetljivo pokazali, da je na tržišču Slovenije še veliko živil, ki vsebujejo te zdravju škodljive snovi. Omejitev vsebnosti trans maščob v živilih je zato država uvrstila med ključne cilje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 2015-2025, hkrati pa podprla državni raziskovalni projekt Trans maščobe v živilih. Ključni cilj projekta je ugotoviti izpostavljenost različnih skupin prebivalstva trans maščobam v živilih in zagotoviti podatke, potrebne za zakonsko ureditev tega področja. Projekt vodi Inštitut za nutricionistiko, raziskovalni partnerji pa so še Nacionalni inštitut za javno zdravje, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerzitetni Klinični center v Ljubljani, ter Institut »Jožef Stefan«. Projekt sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za zdravje RS, finančno pa ga je podprla tudi družba Mercator.

Projekt sofinancirata

MZZ

ARRSLogo 2016

Sodelujoče raziskovalne organizacije

  • Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta)
  • Institut Jožef Stefan
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana

Financiranje

  • Ministrstvo za zdravje RS (MZ)

Trajanje projekta

  • 1. 3. 2016-28. 2. 2019

Opis projekta

Trans maščobne kisline (TMK) so prepoznane kot pomemben dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni (SŽB). V človeškem telesu se ne sintetizirajo in ne sodijo med snovi, ki so v prehrani potrebne. Poznani so še drugi negativni vplivi TMK na zdravje, med drugim zmanjšana porodna telesna masa in negativen vpliv na razvoj možganov. Medtem ko so TMK naravno prisotne v maščobah prežvekovalcev, je večina zaužitih TMK izvorno povezana z industrijskimi trans maščobami (ITM), katerih vir so delno hidrogenirane maščobe (DHM). DHM zaradi cenenosti in privlačnih tehnoloških lastnosti zelo atraktivne za živilsko industrijo. Nedavna raziskava je pokazala znatno povečano razpoložljivost TMK v piškotih in vafljih na trgovskih policah v Sloveniji. Podatkov o razpoložljivosti TMK v drugih živilih in njihovem populacijskem vnosu ni. Hipoteza predlaganega projekta je, da je zaradi visoke izpostavljenosti TMK pri nekaterih populacijskih skupinah potrebno uporabo ITM v živilih omejiti. Ključni cilji projekta so identificirati živila, ki so glavni viri TMK ter določili vnos TMK v splošni populaciji in ključnih populacijskih skupinah. Pomemben raziskovalni izziv predstavlja razvoj metodološkega orodja za učinkovito identifikacijo populacijskih skupin s specifičnimi prehranskimi navadami (visoko izpostavljenostjo TMK), njihovega življenjskega sloga, skupnega vnosa TMK in s tem povezanimi zdravstvenimi tveganji. Tovrstni podatki so nujno potrebni za presojo ali je obvezno označevanje TMK lahko učinkovito za zmanjšanje vnosa TMK, ali pa so za to potrebne druge strategije, kot je npr. zakonodajna omejitev vsebnosti TMK v živilih. Z namenom doseganja teh ciljev, bo predlagani projekt organizacijsko razdeljen na tri delovne pakete:

V prvem delovnem paketu bomo identificirali živila, ki so glavni viri TMK. Identifikacija bo temeljila na uporabi inovativnega pristopa z upoštevanjem podatkov o obsegu 12 mesečne prodaje posameznih živil v povezavi z njihovo sestavo. Vsebnost TMK v izbranih živilih bo v nadaljevanju določena z derivatizacijo v metilne estre maščobnih kislin in sledečo plinsko kromatografijo. Podatki bodo vključeni v slovensko podatkovno bazo o sestavi živil in aplikacijo OPEN, ki bo v ta namen ustrezno nadgrajena.

V drugem delovnem paketu bomo z različnimi metodološkimi orodji raziskali prehranski vnos TMK v različnih populacijskih skupinah. V eni izmed nalog bomo uporabili podatke o prehranskem vnosu živil, pridobljenih v projektu EU MENU Slovenija. Raziskovali bomo tudi korelacijo med materinim vnosom TMK s hrano in vsebnostjo TMK v humanem mleku. Posebna naloga v drugem delovnem paketu je namenjena razvoju posebnega metodološkega orodja za učinkovito identifikacijo posameznikov s specifičnimi prehranskimi navadami (predvsem visoko izpostavljenostjo TMK) na podlagi podatkov o razpoložljivosti živil z visoko vsebnostjo TMK. Omenjen metodološki pristop bo predstavljal pomembno orodje tudi za širše raziskave na področju prehrane in javnega zdravja.

V tretjem delovnem paketu bomo raziskali ali imajo potrošniki ustrezno znanje o TMK in njihovem vplivu na zdravje ter ali so pri prebiranju označb na živilih pozorni na informacije v zvezi s tem. Raziskava bo izvedena v Sloveniji in Veliki Britaniji. Pri izvedbi raziskave bo za preučitev različnih s TMK povezanih atributov živil uporabljena conjoint analiza, za identifikacijo populacijskih skupin s podobnimi preferencami pa klasterska analiza. V okviru tretjega delovnega paketa bodo tudi kontinuirano vrednoteni vsi rezultati projekta, z namenom pravočasne zagotovitve potrebnih informacij ključnim deležnikom in podpore učinkoviti diseminaciji.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

nutris.zdrava.prehrana

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

nutris.zdrava.prehrana

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.