Pridelava industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji (V4-1611)

Industrijska konoplja (Cannabis sativa L. subsp. sativa) je poljščina, zanimiva zaradi hitre rasti, količine pridelka in vsestranske uporabnosti. Za različne namene je mogoče uporabiti rastlino v celoti. Za prehrano se uporabljajo mladi poganjki rastline, semena, olje, oljna pogača, ipd. Konopljina vlakna pa so zaradi svojih lastnosti cenjena v gradbeništvu, tekstilni, papirni in avtomobilski industriji. Zanimanje za pridelovanje konoplje se v Slovenji v zadnjih letih hitro povečuje, vendar so pridelovalci naleteli na težave, predvsem povezane s tehnologijo pridelave, strojno opremo za spravilo pridelka in omejeno razpoložljivostjo informacij o sortah, ki so primerne za gojenje v Sloveniji ter dajejo želeno količino in kakovost pridelkov. Z namenom izboljšanja pogojev za pridelovanje industrijske konoplje v Sloveniji, se je v letošnjem letu začel izvajati ciljni raziskovalni projekt Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji, ki ga financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Projekt sofinancirata

MZZ

ARRS

Sodelujoče raziskovalne organizacije

 • Inštitut za hmeljarsvo in pivovarstvo Slovenije (vodenje projekta)
 • Inštitut za nutricionistiko
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Financiranje

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP)

Trajanje projekta

 • 1. 3. 2016-28. 2. 2019

Opis projekta

Predlagan projekt zajema celovito raziskavo o možnostih uspešne pridelave industrijske konoplje v naših pridelovalnih razmerah – najti želimo ustrezne sorte za pridelavo pri nas za namen pridelave semena in za namen pridelave vlaken, dodelati tehnologijo pridelave te poljščine s ciljem stabilne pridelave kakovostnega in varnega pridelka ter zasnovati vzgojo lastnih sort. S tem želimo pozitivno vplivati na zastopanost z izdelki iz doma pridelanega semena in stebel industrijske konoplje. Ugotovljeni agronomski in ekonomski parametri bodo pridelovalcem nudili možnost suverene odločitve za pridelavo.

Cilji projekta so:

 • izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo semena v smislu doseganja ustreznega/dobrega in stabilnega pridelka semena, dobre/ustrezne prehranske kakovosti, ne premočnega/žilavega stebla in z dovolj nizko vsebnostjo Δ9-tetrahidrokanabinola (THC),
 • izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo vlaken,
 • izdelati tehnološka navodila za pridelavo industrijske konoplje v naših rastnih razmerah za tri sedaj v Sloveniji najbolj razširjene sorte (čas setve, gostota setve in gnojenje),
 • osnovati vzgojo lastnih sort industrijske konoplje,
 • ekonomsko ovrednotiti pridelavo industrijske konoplje,
 • izdelati načrt stroja za spravilo konoplje - koncept, zasnova,
 • v sodelovanju s pridelovalci izdelati oziroma izpopolniti prototip stroja za spravilo konoplje in izvedeno preizkušanje le-tega,
 • prenos pridobljenega znanja v prakso.

Projekt je zasnovan v osmih delovnih paketih: A - preučitev ustreznosti sort industrijske konoplje z evropske sortne liste za pridelavo na naših poljedelskih območjih ter preučitev obstoječe tehnologije pridelave te poljščine pri nas in po svetu, B - Sortni in tehnološki poskusi z industrijsko konopljo, C - Kemijske analize tal, semen in olja, D - Vrednotenje prehranske sestave v poskusih pridelanega semena in olja industrijske konoplje, E - Analiza vlaken industrijske konoplje s ciljem selekcije najbolj ustreznih sort industrijske konoplje za pridelavo vlaken, F -- Zasnova vzgoje lastnih sort industrijske konoplje, G - Ekonomsko ovrednotenje pridelave industrijske konoplje in H - Stroj za spravilo industrijske konoplje.  

Osnova projekta so sortni in tehnološki poljski poskusi z različnimi sortami industrijske konoplje s sortne liste EU v dveh različnih pridelovalnih območjih Slovenije. Pridelek semena iz poljskih poskusov bo v nadaljevanju projekta služil kot surovina za kemijsko analizo ter analizo prehranske vrednosti in za analizo vlaken. Obenem se bomo oprli na dosedanje rezultate raziskav pri nas in v tujini ter izkušnje pridelovalcev. Pridelavo bomo tudi ekonomsko ovrednotili; na podlagi podatkov iz prakse in rezultatov poljskih poskusov. Dodelan bo prototip stroja za spravilo semena konoplje.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.