ZaUpam – podpora trgovskim podjetjem za spodbujanje zdravih izbir

Program sofinancira:

MZZ

Program naslavlja zagotavljanje zdrave in uravnotežene prehrane za zdravje prebivalcev Slovenije. Inštitut za nutricionistiko pri izvajanju programa sodeluje kot partnerska organizacija skupaj z Nacionalnim Inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Institutom »Jožef Stefan« (IJS), nosilec programa pa je Trgovinska zbornica Slovenije. 

Izvajalci programa:

 • Trgovinska zbornica Slovenije
 • Inštitut za nutricionistiko
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Institut "Jožef Stefan"

Financiranje:

 • Ministrstvo za zdravje RS (MZ)

Trajanje:

 • 2022-2025

Povezava:

Opis programa:

V programu bomo preko aktivnosti prebivalcem ponudili več zdravih živil in spodbujali zdravo prehranjevanje ter jih aktivno spodbujali, da bodo po takšnih živilih tudi posegali. Cilj programa je podpirati trgovske družbe pri izboljševanju sestave živil in spodbujanju zdravih izbir pri potrošnikih, kar bomo skupaj s partnerji dosegli s sledečimi ključnimi aktivnostmi:

 • razvili bomo odprto digitalno orodje NutriForm za spodbujanje izboljševanja sestave živil;
 • organizirali tematske spletne delavnice o dodatnem izboljševanju sestave živil – izobraževanja o sestavi živil, s posebnim poudarkom na zmanjševanju vsebnosti sladkorja, soli in (nasičenih) maščob ter povečevanju vsebnosti prehranskih vlaknin;
 • organizirali delavnico »Uporaba sodobnih orodij za podporo dodatnemu izboljševanju sestave živil« - praktično usposabljanje za uporabo digitalnega orodja NutriForm. Zainteresiranim podjetjem pa bodo na voljo tudi individualna usposabljanja;
 • pripravili smernice za trgovske družbe;
 • trgovskim podjetjem omogočili, da bodo lahko podatke o živilih trgovskih blagovnih znamk prostovoljno delili s potrošniki – javna objava v brezplačni mobilni aplikaciji VešKajJeš, ki jo ponujajo NUTRIS, ZPS in IJS, v orodju OPKP, ki se v Sloveniji uporablja za prehransko obravnavo bolnikov ter v digitalnem seznamu Varovalnih živil pri Društvu za varovanje srca in ožilja.

Z izvedenimi aktivnostmi bomo trgovske družbe aktivno spodbujali k dodatnemu izboljševanju sestave živil, predvsem pri trgovskih blagovnih znamkah, ter k deljenju podatkov o sestavi živil v javne podatkovne baze. Ob tem pa bomo s pomočjo trgovskih družb potrošnike ozaveščali o nacionalni shemi za označevanje zdravju koristnih živil in podpirali promocijo živil z ugodnejšo hranilno sestavo.

Pri našem programu sta nas podprla tudi Zveza potrošnikov Slovenije ter Društvo za varovanje srca in ožilja.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.