Trans maščobe v živilih v Sloveniji: kronologija dogodkov do zakonodajne omejitve

Od aprila 2019 naprej bo v Sloveniji prepovedano tržiti živila, ki vsebujejo več kot 2 g industrijsko dodanih trans maščob na 100 g maščob. Prepoved velja tako za surovine kot končna živila. Ob tej priložnosti smo pripravili časovnico pomembnejših dogodkov v zadnjih letih pred vzpostavitvijo zakonodajne omejitve.

Maj

2014

Rezultati raziskav uvrstijo Slovenijo na seznam držav, kjer se v živilih še vedno nahajajo industrijsko dodane trans maščobe

V obdobju splošnega prepričanja, da v Evropi trans maščobe v živilih več ne predstavljajo večjega javno-zdravstvenega problema je Prof. dr. Steen Stender s sodelavci iz Univerze v Kopenhagnu objavil rezultate raziskave vzorčenja živil vzorčenih leta 2012 in opozoril, da se v nekaterih državah - predvsem na Balkanu, v živila še vedno dodajajo industrijsko dodajajo zdravju škodljive trans maščobe. Objava rezultatov je predstavljala začetek sodelovanja Prof. Stenderja z raziskovalno skupino na Institutu za nutricionistiko v Ljubljani.

(več informacij: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/4/5/e005218.full.pdf)

Januar 2015

Rezultati dodatnega vzorčenja živil so pokazali, da se je v dvoletnem obdobju (2012-2014) razpoložljivost industrijsko dodanih trans maščob v piškotih v Sloveniji povečala za preko 300%

Rezultati še niso bili javno dostopni. Da bi opozorili na problem trans maščob v živilih v Sloveniji se je Inštitut za nutricionistiko odločil organizirati strokovno konferenco v Ljubljani, na katero je povabil Prof. Stenderja, da bi predstavil zaskrbljujoče rezultate raziskave.

25. marec 2015

Strokovna konferenca Inštituta za nutricionistiko: »Dobre in slabe maščobe: Zmanjševanje trans maščob v prehrani«

Na konferenci so predstavljeni zaskrbljujoči podatki o izpostavljenosti prebivalcev Slovenije živilom, ki vsebujejo veliko trans maščob. Za še posebej problematična so se pokazala živila, proizvedena izven Slovenije, predvsem na območju Balkana. Na konferenci so predstavljene rešitve, ki živilski industriji omogočajo učinkovito odstranitev trans maščob iz živil, predstavljeni pa so tudi primeri učinkovitih političnih ukrepov drugih držav – tudi zakonodajnih omejitev. V sklopu konference je bila organizirana tudi odmevna tiskovna konferenca, kjer so bile trans maščobe izpostavljene kot nacionalni javno-zdravstveni problem.

(več informacij: https://www.nutris.org/prehrana-in-javno-zdravje/novice/trans-mascobe-v-sloveniji)

15. julij 2015

Sprejet nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025

Državni zbor RS je sprejel Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje RS. Program »Dober tek Slovenija« kot strateški cilj države izpostavi zmanjšanje vsebnosti trans maščob v živilih, pa tudi na dokazih temelječe politične odločitve.

Ob morebitnem sprejemu nacionalne zakonodaje, ki bi bila strožja od pravil EU, mora država članica takšno zakonodajo utemeljiti z dokazi o ogroženosti javnega-zdravja, ter jo notificirati pri Evropski komisiji.

(več informacij: https://goo.gl/uLnbdR)

16. julij 2015

Tarča (RTV Slovenija): Trans maščobe: skrite, nevarne, legalne

RTV Slovenija problematiko trans maščob v živilih javno izpostavi v zelo odmevni oddaji Tarča. Izpostavitev za zdravje ogrožajočih živil je predstavljala velik pritisk na proizvajalce živil, da bi spremenili recepture živil. Povečuje se tudi javna ozaveščenost o nevarnosti trans maščobnih kislin, kot optimalna rešitev pa je izpostavljena zakonodajna omejitev količine industrijsko dodanih trans maščob, kakršno so uveljavile tudi nekatere druge države, npr. Danska.

(več informacij: https://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174346818)

3. december 2015

 

Poročilo Evropske komisije o trans maščobah pokaže, da bo to problematiko potrebno konkretneje reševati na ravni države

Evropska komisija (EK) je z enoletno zamudo objavila poročilo o trans maščobah v živilih in prehrani Evropejcev. Potem, ko so se ZDA leta 2015 odločile postopoma prepovedati uporabo delno hidrogenirane maščobe v živilih, je bil podoben ukrep pričakovan tudi v Evropski uniji, do česar pa ni prišlo. V objavljenem poročilu EK sicer ugotavlja, da trans maščobe tudi v EU predstavljajo javno-zdravstveni problem, ki bi ga bilo najbolj primerno rešiti z uvedbo zakonodajnih omejitev, vendar dodaja, da je pred uvedbo takšnih ukrepov potrebno zbrati dodatne podatke, ki bodo usmerjali ustrezne politične odločitve v prihodnosti. Strokovnjaki so ob objavi poročila izrazili razočaranje, da poročilo ne vključuje  konkretnih zakonodajnih ukrepov za omejevanje trans maščob v prehrani, saj so le-te dokazan dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, vodilnega vzroka za smrtnost v Evropi.

(več informacij: https://goo.gl/Zz3KNV)

1. marec 2016

Začetek izvajanja državnega raziskovanega projekta »Trans maščobe v živilih«, pod vodstvom Inštituta za nutricionistiko

Na pobudo Inštituta za nutricionistiko se začne izvajati državni aplikativni raziskovalni projekt »Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos - implikacije za javno zdravje«. Ključni cilj projekta je ugotoviti izpostavljenost različnih skupin prebivalstva trans maščobam v živilih in zagotoviti podatke, potrebne za zakonsko ureditev tega področja. Idejni pobudnik in vodja projekta je prof. dr. Igor Pravst iz Inštituta za nutricionistiko, v projektu pa poleg inštituta aktivno sodelujejo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerzitetni Klinični center v Ljubljani ter Institut »Jožef Stefan«. Sredstva za izvajanje projekta na osnovi uspešne kandidature na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov zagotovijo Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za zdravje RS in družba Mercator.

(več informacij: https://www.nutris.org/projekti/trans-mascobe-v-zivilih)

21. oktober 2016

Prvi vmesni rezultati projekta »Trans maščobe v živilih« pokažejo na potrebo po zaostritvi zakonodaje

Javno so bili predstavljeni prvi rezultati projekta. Ugotovljeno je bilo, da margarine v maloprodaji (na trgovskih policah) v Sloveniji trans maščob sicer skoraj ne vsebujejo več, nasprotno pa so bile znatne količine trans maščob najdene v približno tretjini trdih rastlinskih maščob, ki jih uporabljajo nosilci živilske dejavnosti pri proizvodnji nepredpakiranih živil, predvsem pekarne in slaščičarne. V okviru vrednotenja predpakiranih živil na prodajnih policah je bilo ugotovljeno, da se delno hidrogenirane rastlinske maščobe najbolj pogosto pojavljajo v piškotih in sladicah, prigrizkih, pekovskih izdelkih in predpripravljenih živilih. Ugotovitve so potrdile, da bi bilo vsebnost trans maščob v živilih tudi v Sloveniji smotrno omejiti z ustrezno nacionalno zakonodajo.

(več informacij: https://goo.gl/LRGujR)

15. marec 2018

Objavljeni dodatni vmesni rezultati projekta »Trans maščobe v živilih«, ki potrjujejo nujnost zaostritvi zakonodaje

Inštitut za nutricionistiko je v zelo ugledni znanstveni reviji Nutrients objavil rezultate raziskave, ki so pokazali, da se je v več kategorijah predpakiranih živil v zadnjih dveh letih pogostost uporabe delno hidrogeniranih maščob sicer zmanjšala, v nekaterih pa se je žal celo povečala. Hkrati so laboratorijske analize živil na Biotehniški fakulteti pokazale, da se trans maščobne kisline še vedno nahajajo ne le v predpakiranih, temveč tudi v številnih neprepakiranih živilih, npr. v nekaterih burekih, rogljičkih in drugih pekovskih izdelkih.

(več informacij: http://www.mdpi.com/2072-6643/10/3/355/pdf, https://goo.gl/5zhozE)

19. marec 2018

Sprejet je Pravilnik o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih

Sprejet je bil Pravilnik o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih, ki začne veljati 4. aprila 2018. Pravilnik je pripravilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pravilnik objavilo. Pravilnik prepoveduje trženje živil z več kot 2 g industrijsko dodanih trans maščob na 100 g maščob. Živila, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tega pravilnika, so lahko v prometu največ 12 mesecev od uveljavitve pravilnika.

(več informacij: https://goo.gl/1ggjpH)

15. avgust 2018

Nature: Trans maščobe v živilih je potrebno omejiti globalno

Inštitut za nutricionistiko se aktivno vključuje v iniciative za globalno prepoved dodajanja industrijskih trans maščob v živila, da bi se to področje uredilo tudi v drugih državah. Pobuda prof. dr. Igorja Pravsta je med drugim objavljena tudi v Nature, eni najuglednejših znanstvenih revij.

(več informacij: https://www.nature.com/articles/d41586-018-05953-w)

7. april 2019

Količina trans maščob v živilih v Sloveniji je uveljavljena za vsa živila na tržišču

Upoštevajoč 3. aprila 2018 sprejeto spremembo Pravilnika o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih, se 7. aprila 2019 izteče v pravilniku določeno prehodno obdobje. Na tržišču ne sme več biti živil, v katerih bi bila presežena predpisana vsebnost trans maščobnih kislin. Gre za najstrožji pravilnik na svetu, saj ne posega le na področje živil, ki se prodajajo potrošnikom, temveč tudi na področje surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil. Pravilnik velja tako za predpakirana kot nepredpakirana živila, vključno z živili v gostinskih obratih.

(več informacij: https://goo.gl/1ggjpH)

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.