• Aktualen

WHO poziva države članice, k sprejetju zavezujočih politik za zmanjšanje soli v prehrani

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je predstavila novo Svetovno poročilo za zmanjšanje vnosa natrija. Svetovni cilj je zmanjšanje vnosa natrija do leta 2025 za 30%. Glede na poročilo WHO smo precej odmaknjeni od zastavljenega cilja, kar ogroža milijone življenj. Zato WHO poziva države članice ter živilsko industrijo, naj nemudoma ukrepajo za zmanjšanje dejavnikov tveganja za nenalezljive kronične bolezni, ki so med glavnimi vzroki smrti po svetu.

Do danes ima le 5% držav članic WHO vzpostavljene zavezujoče in celovite politike za zmanjšanje vnosa natrija, 73% držav pa tovrstnih politik ne izvaja v celoti.

WHO države članice poziva predvsem k sprejetju zavezujočih politik za zmanjševanje vnosa natrija s prehrano, saj se je ta pristop pokazal kot najučinkovitejši.

Med glavnimi intervencijami za zmanjšanje vnosa natrija izpostavljajo:

  • reformulacijo živil, pri čemer se zmanjša vsebnost soli in določa priporočeno največjo količino soli v različnih kategorijah živil,
  • vzpostavitev politik javnega naročanja hrane za omejevanje hrane z visoko vsebnostjo soli oz. natrija v ustanovah, kot so bolnišnice, šole, na delovne organizacije in domovi za starejše,
  • uveljavitev označevanja hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže, kar potrošniku olajša izbiro prehransko ugodnejših izdelkov,
  • ozaveščanje širše javnosti in izvedba medijskih kampanj za zmanjševanje vnosa soli oz. natrija s prehrano.

Trenutno pomanjkanje aktivnosti na tem področju ima negativne zdravstvene posledice. Čeprav je natrij pomemben za normalno delovanje našega telesa, njegov prekomeren vnos zvišuje tveganje za razvoj srčno žilnih bolezni, možgansko kap in druge nenalezljive kronične bolezni. Trenutno svetovno povprečje vnosa soli znaša 10,8 g dnevno, kar je več kot dvakratnik maksimalnega priporočenega vnosa WHO, ki je postavljen pri 5 g soli dnevno.

Povzeto po: 

 

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.