Prizadevanja k ureditvi zelenega oglaševanja živil v EU

Evropska komisija predlaga ureditev področja uporabe različnih okoljskih shem za označevanje živil, saj med potrošniki vzbujajo zmedo in nezaupanje.

Okoljsko označevanje živil bi moralo služiti kot uporabno orodje, ki potrošniku omogoča izbor bolj trajnostnih in okolju prijaznejših izdelkov, vendar poplava okoljskih oznak (po trenutni oceni jih obstaja več kot 230) v zadnjih letih ne služi svojemu namenu, preverjanje njihove skladnosti pa tudi ni sistematično urejeno.

Z namenom preprečevanja zavajajočega zelenega oglaševanja živil t.i. »greenwashing« Evropska komisija predlaga ureditev področja okoljskega oglaševanja, ki vključuje dva glavna predloga:

  • države članice bi nove zasebne sheme okoljskega oglaševanja odobrile za uporabo le v primerih, da bi te svojimi ambicijami bolj pomembno prispevale k ohranjanju okolja kot že obstoječe sheme.
  • prepovedane bi bile novo nastale javne sheme (razvite bodisi na nacionalni ali regionalni ravni), z izjemo shem razvitih na ravni EU. Evropska komisija že pripravlja predložitev lastnega predloga za okoljsko označevanje živil.

Trenutne sheme okoljskega označevanja temeljijo na različnih metodologijah, med pogostejšimi sta kombinacija ocene življenjskega cikla in okoljskega odtisa. Primeri aktualnih shem okoljskega označevanja, ki so že aktualne na trgu so Eco-Score, Planet-Score in Eco Impact (označevanje Fundacije Earth).

Poleg shem označevanja podobne dvome vzbujajo tudi različne okoljske trditve na živilih kot je trditev »ogljično nevtralno«, za katero Evropska potrošniška organizacija (BEUC) poziva k popolni prepovedi. Trenutno se na trgu pojavljajo zelo različni izdelki, ki nosijo trditev »ogljično nevtralno«, od sadja do mlečnih izdelkov in ustekleničene vode. Da blagovna znamka pridobi trditev »ogljično nevtralna«, mora izpuste CO2, ki jih ne more zmanjšati, nadomestiti s podporo okoljskim projektom, katerih cilj je zmanjševanje ogljičnega odtisa. Takšni praksi pravimo izravnava ogljika. Pri tem se pričakuje, da bo blagovna znamka sčasoma poskušala zmanjšati svoje emisije. Po besedah BEUC, so tovrstne trditve znanstveno netočne, saj bo proizvodnja živil vedno zahtevala emisije, sama praksa izravnave ogljika, pa ne daje nobenega zagotovila, da se bodo izpusti CO2 z leti zmanjšali ali ustalili. Poleg tega takšne trditve zavajajo potrošnika in dajejo vtis, da so izdelki dobra izbira za planet.

Več informacij:

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.