Nacionalni portal o hrani in prehrani

Program sofinancira:

MZZ

V okviru izvajanja svoje vizije na Inštitutu za nutricionistiko tudi aktivno osveščamo prebivalstvo za izboljševati prehranskih navad in nasploh krepitev zdravega življenjskega sloga. V okviru tega smo že leta 2012 vzpostavili poseben portal za prebivalce, poimenovan »Zdrava prehrana«. V letu 2016 smo ob podpori Ministrstva za zdravje projekt nadgradili, in vzpostavili Nacionalni portal o hrani in prehrani – www.prehrana.si. Program je bil leta 2019 in 2022 podaljšan, pri izvajanju sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Izvajalca programa:

  • Inštitut za nutricionistiko (vodja: doc. dr. Anita Kušar)
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje

Financiranje:

  • Ministrstvo za zdravje RS (MZ)

Trajanje:

  • 2017-2019; 2019-2022; 2022-2025

Povezava:

Opis programa:

Da bi povečevali obveščenost in znanje prebivalcev o koristih zdrave prehrane je bil v Sloveniji vzpostavljen Nacionalni portal o hrani in prehrani: www.prehrana.si. Pri različnih objavah s področja prehrane je na spletu izjemno veliko nasprotujočih si informacij, ki med prebivalci povzročajo precejšnjo zmedo. Pogosto so v ozadju tudi finančni interesi ponudnikov različnih živilskih izdelkov. Na nacionalnem portalu o hrani in prehrani zato ni omogočeno oglaševanje ali kakršnokoli drugačno komercialno obveščanje. Naš namen je prebivalcem ponuditi verodostojne, strokovne in razumljive informacije s področja prehrane v različnih življenjskih obdobjih. Portal združuje vsebine, ki jih pripravljajo strokovnjaki z različnih strokovnih institucij in  strokovnih področij, povzema pa tudi vsebine z drugih verodostojnih virov. Poleg prehranskih priporočil so pojasnjeni različni miti s področja prehrane, redno pa dopolnjujemo tudi zbirko najpomembnejših informacij o hranilni sestavi različnih živil in njihovih sestavinah. Objavljamo tudi aktualne novice in dogodke s področja prehrane. Da bi zagotovili boljšo razumljivost in lažjo uporabo s strani prebivalcev, so ključni prispevki podprti z izpostavljenimi najpomembnejšimi informacijami in grafičnimi prikazi.

Sodelovanje z drugimi inštitucijami:

Pri izvajanju programa sodelujemo z drugimi inštitucijami in zunanjimi strokovnjaki, tako v Sloveniji kot tujimi. Sodelujemo tudi z European Food Information Council (EUFIC - www.eufic.org), neprofitno organizacijo, ki komunicira znanstveno dokazane informacije o prehrani in zdravju, kakovosti ter varnosti hrane.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.