Datum dogodka: 11. november 2013
Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, Ljubljana

Konferenca: Prehranska dopolnila: zagotavljanje kakovosti in zakonodajne spremembe

Na seminarju bo predstavljen pregled področja prehranskih dopolnil, s poudarkom na zakonodajnih spremembah, saj je bil v mesecu avgustu 2013 sprejet nov Pravilnik o prehranskih dopolnilih, ki prinaša nekaj pomembnih sprememb za vse, ki se srečujete s prehranskimi dopolnili. Na seminarju bomo obravnavali še kakšna je kakovost prehranskih dopolnil na našem tržišču, kakšne so možnosti razlikovanja med bolj in manj kakovostnimi izdelki in kako zagotavljati njihovo kakovost. Predstavljen bo tudi povsem nov projekt, ki bo poenostavil prepoznavanje prehranskih dopolnil, pri katerih je uvedeno redno zunanje preverjanje kakovosti.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki se pri delu srečujejo s prehranskimi dopolnili, prevsem predstavnikov v podjetjih, ki proizvajajo, uvažajo ali tržijo prehranska dopolnila, predstavnikov lekarn in specializiranih prodajaln, lekarniških farmacevtov ter drugih, ki so v stiku s prehranskimi dopolnili.

Vsebina

  • Predstavitev novosti iz Pravilnika o prehranskih dopolnilih in druge povezane zakonodaje (avgust 2013)
  • Kakšna je kakovost prehranskih dopolnil na slovenskem tržišču?
  • Prehranska dopolnila z rastlinskimi sestavinami
  • Priporočila za zagotavljanje kakovosti prehranskih dopolnil
  • Kako razlikovati med bolj in manj kakovostnimi prehranskimi dopolnili na tržišču. Na kakšen način med izdelki lahko razlikuje strokovna javnost in potrošnik?
  • Kako strokovni javnosti in potrošnikom verodostojno predstavljati informacije o kakovosti prehranskih dopolnil?

O seminarju

Na slovenskem tržišču se vsako leto pojavi več tisoč novih prehranskih dopolnil, z ukinitvijo prve prijave pa bodo te številke verjetno še višje. Ob velikem številu izdelkov na tržišču in zelo omejenih sredstvih države za nadzor, je tako potrošniku kot strokovni javnosti zelo težko prepoznati prehranska dopolnila primerne kakovosti. Za vse kakovostne vidike prehranskih dopolnil, tudi varnostnega, so odgovorni nosilci dejavnosti. Ti morajo zagotoviti, da so prehranska dopolnila izdelana po natančno določenih selekcijskih merilih varnostne, funkcionalne in tehnološke kakovosti, primerno označena in primerno oglaševana. Zaradi omejenih zakonodajnih zahtev za prehranska dopolnila in nekaterih slabih praks na tržišču, prehranska dopolnila na splošno izgubljajo zaupanje v javnosti, še posebej v strokovni. Ob tem imajo tudi tisti nosilci dejavnosti, ki v kakovost svojih izdelkov vlagajo zelo veliko truda in sredstev, vse večje težave pri promociji prehranskih dopolnil. Na seminarju bomo zato predstavili ne le priporočila za zagotavljanje kakovosti, temveč tudi razpoložljive podatke o kakovosti prehranskih dopolnil na našem tržišču. Predstavljene bodo razpoložljive možnosti za verodostojno predstavljanje informacij o zagotavljanju kakovosti prehranskih dopolnil in pomembne novosti, do katerih prihaja na tem področju. Na seminarju bomo seveda tudi podrobno obravnavali zakonodajne spremembe na področju prehranskih dopolnil, potem ko je 20. avgusta 2013 začel veljati nov Pravilnik o prehranskih dopolnilih. Seminar predstavlja enkratno priložnost za pridobitev ali poglobitev ustreznih znanj, ki jih potrebujejo vsi, ki se pri svojem delu srečujejo s prehranskimi dopolnili.

Na delavnici bodo sodelovali strokovnjaki s področja prehranskih dopolnil. Predavatelji so člani Strokovne skupine za kakovost prehranskih dopolnil (SKPD), ki je bila na pobudo Inštituta ustanovljena v letu 2011.

Predavatelji

  • Dr. Marjeta Recek

Dr. Marjeta Recek je vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje na Ministrstvu za zdravje RS, kjer se med drugim ukvarja s pripravo in izvajanjem predpisov v zvezi z varnostjo in zdravstveno ustreznostjo hrane in pripravo ukrepov za izvajanje zdravstvenega nadzora na tem področju. Na zakonodajnem področju vezanem na prehranska dopolnila ima bogate dolgoletne izkušnje, vključena je bila tudi v postopek prve prijave (notifikacije) prehranskih dopolnil. Sodelovala je pri sprejemanju novega Pravilnika o prehranskih dopolnilih, ki je začel veljati avgusta 2013.

  • Prof.dr. Samo Kreft

Dr. Samo Kreft je redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani in predstojnik Katedre za farmacevtsko biologijo, kjer raziskuje zdravilne rastline in o tem predava študentom. Je avtor številnih znanstvenih prispevkov v uglednih tujih revijah, tudi na temo prehranskih dopolnil. Sodeloval je pri organizaciji in izvedbi izobraževanj s področja prehranskih dopolnil v organizaciji Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Kot član Odbora za zdravila rastlinskega izvora sodeluje z Evropsko agencijo za zdravila in Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke.

Dr. Igor Pravst vodi raziskovalno skupino Inštituta za nutricionistiko in je docent na področju prehrane. Je avtor številnih strokovnih prispevkov v najuglednejših mednarodnih znanstvenih revijah s področja označevanja in kakovosti živil, vključno s prehranskimi dopolnili. Ima bogato znanje in izkušnje na področju zagotavljanja kakovosti živil in prehranskih dopolnil. Je član nacionalnega Sveta za varno hrano in član Delovne skupine za zdravstvene trditve in nova živila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Na njegovo pobudo je bila v letu 2011 na inštitutu ustanovljena Strokovna skupina za kakovost prehranskih dopolnil, v katero so vključeni strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo s kakovostjo prehranskih dopolnil. Skupina je pripravila priporočila za zagotavljanje kakovosti prehranskih dopolnil in izhodišča za uvedbo sheme zagotavljanja kakovosti dopolnil na tržišču.

Dr. Anita Kušar je na Inštitutu za nutricionistiko vodja kakovosti in področja izobraževanj. Je redna članica podporne skupine za področje označevanja živil in prehranskih dopolnil, posebej specializirana za snovi rastlinskega izvora. Kot strokovnjakinja dela tudi kot ocenjevalka in pripravlja mnenja o tem, ali je uporaba z zdravjem povezanih informacij na živilih in prehranskih dopolnilih primerna in v skladu z zakonodajo.

Ste vedeli ...

Na pobudo Inštituta za nutricionistiko je bila v letu 2011 ustanovljena Strokovna skupina za kakovost prehranskih dopolnil (SKPD), katere člani so strokovnjaki, ki se srečujejo s področjem kakovosti prehranskih dopolnil. V okviru delovanja je strokovna skupina pripravila Priporočila za zagotavljanje kakovosti prehranskih dopolnil, ki predstavljajo pomoč nosilcem dejavnosti pri zagotavljanju kakovosti prehranskih dopolnil in izhodišče za ocenjevanje kakovosti prehranskih dopolnil na tržišču. Priporočila so bila objavljena v Farmacevtskem vestniku.

Prijave in odjave

Za prijavo na izobraževanje izpolnite elektronsko prijavnico. Prijavite se lahko tudi tako, da nam naročilnico pošljete na fax številko 01 300 79 81. Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju. Udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi. Ponujamo posebej ugodno ceno za zgodnje prijave.

Kotizacija

Zaradi aktualnosti obravnavane tematike je seminar zelo zanimiv za strokovno javnost in številne nosilce živilske dejavnosti. Da bi omogočili udeležbo čim širšemu krogu zainteresiranih smo se potrudili seminar organizirati še posebej učinkovito in na ta način zagotoviti minimalne stroške in kotizacijo. Na seminarju bo predstavljeno tudi področje zagotavljanja kakovosti prehranskih dopolnil, za kar so bila pridobljena sredstva iz državnih virov, s čimer smo dodatno zmanjšali stroške organizacije dogodka.

  • zgodnje prijave*: 50 EUR + DDV
  • redna cena: 70 EUR + DDV

*Popusti veljajo za prijave, ki jih bomo prejeli do vključno 18. oktobra 2013. Vse cene so brez DDV. Po prejemu prijave vam bomo poslali predračun. Kotizacijo je potrebno plačati v celoti pred udeležbo na seminarju. V primeru uveljavljanja popusta za zgodnje prijave je potrebno kotizacijo plačati do 18. oktobra 2013, v primeru rednih prijav pa vsaj en teden pred izvedbo delavnice.

Pohitite s pravočasno prijavo: Število mest na dogodku je omejeno z velikostjo dvorane. S pravočasno prijavo si zagotoviti udeležbo na konferenci, saj zaradi aktualnosti dogodka pričakujemo večje število udeležencev.

Prosimo, da kotizacijo nakažete na transakcijski račun št. 34000-1012501108, odprt pri Sparkasse d.d. Če se dogodka ne utegnete udeležiti, lahko na delavnico pošljete zamenjavo. Odjava od delavnice brez stroškov za prijavitelja je mogoča v času zgodnjih prijav. Za odpovedi po tem roku zaračunamo polovico vplačane kotizacije, po koncu zbiranja prijav pa kotizacijo v celoti.

Lokacija dogodka

Dogodek bo potekal v dvorani Janus hotela Austria Trend Hotel Ljubljana, ki je lociran na Dunajski cesti 154 v Ljubljani (zemljevid). Registracija udeležencev bo potekala od 8.30 ure naprej. Gre za poldnevni tip dogodka, ki bo potekal med 9. in 13. uro.

Dostop z avtomobilom

Z avtomobilom iz obvoznice: Izvoz Ljubljana Bežigrad na Dunajsko cesto. Austria Trend Hotel Ljubljana se nahaja na Dunajski cesti v smeri iz obvoznice proti centru na levi strani.

Z avtomobilom iz centra: Austria Trend Hotel Ljubljana se nahaja iz smeri center po Dunajski cesti tik pred obvoznico na desni strani. V okolici hotela so na razpolago javna parkirna mesta.

Parkiranje

V okolici hotela so na razpolago javna parkirna mesta. V neposredni bližini hotela lahko npr. parkirate v parkirni hiši Dunajska vertikala (Dunajska 152) ali v pakirni hiši WTC (Dunajska 158).

Javni prevoz

Postajališče »Smelt« linij 6, 8 in 11 mestnega avtobusa se nahaja pred hotelom Austria Trend Hotel Ljubljana. Vse mestne linije povezujejo hotel z mestnim središčem in železniško ter centralno avtobusno postajo.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.