Datum dogodka: 03. junij 2014
Ljubljana

Konferenca 2014: Označevanje živil in prehranskih dopolnil - smo pripravljeni na spremembe?

Leto 2014 bo zaznamovala doslej najobsežnejša sprememba zakonodaje s področja označevanja živil in prehranskih dopolnil, zaradi katere bodo proizvajalci morali popraviti preko 80% označb. Da boste pri vašem delu lahko kar najbolj učinkoviti in kreativni, vam bomo s pomočjo vodilnih strokovnjakov iz Evrope predstavili vse novosti in zanimivosti na tem področju. Gre za že peto mednarodno konferenco v organizaciji Inštituta za nutricionistiko, na kateri se vsako leto sreča okrog 150 udeležencev iz gospodarstva, državnih in raziskovalnih inštitucij.

December 2014 bo nosilcem živilske dejavnosti prinesel doslej najobsežnejšo spremembo zakonodaje na področju označevanja živil in prehranskih dopolnil, saj se bo v praksi začela uporabljati evropska Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Slovenija je tudi ena izmed prvih držav članic, ki je že sprejela izvedbeno uredbo s tega področja, ki natančneje opredeljuje tako pristojnosti kot sankcije. Hkrati je letos že polno uveljavljena zakonodaja s področja aditivov in trditev na živilih, sprejete pa so bile tudi pomembne spremembe na področju živil za posebne prehranske namene in prehranskih dopolnil. Zaradi obširnih sprememb bo potrebno popraviti kar preko 80% vseh označb na tržišču. Letošnja konferenca o označevanju živil in prehranskih dopolnil bo potekala prav v času, ko bodo odgovorni nosilci živilske dejavnosti začeli z aktivnostmi na področju spreminjanja embalaže, zato se bomo poleg že omenjenih novosti posvetli tudi inšpekcijskemu nadzoru ter vplivu označevanja živil na potrošnika in njegove odločitve o nakupu.

EU komisija

Med predavatelji pričakujamo tudi predstavnico enote za prehrano Evropske komisije, DG SANCO, ki bo predstavila aktualno dogajanje na področju označevanja živil.

Komu je konferenca namenjena

Konferenca je namenjena nosilcem živilske dejavnosti, raziskovalcem in državnim organom. Pri nosilcih živilske dejavnosti bodo teme zanimive predvsem za živilske tehnologe, snovalce embalaže in oglasnih sporočil. Izobraževanje bo zelo zanimivo tudi za tiste, ki morajo za skladno označene izdelke poskrbeti preden so ti ponujeni potrošnikom, npr. trgovine in lekarne.
 

V EU bodo morala biti živila od 13. decembra 2014 označena skladno z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Zdaj gre torej zares, saj se datum uveljavitve uredbe neusmiljeno približuje. Na konferenci bomo razpravljali, kaj to pomeni za nosilce živilske dejavnosti in druge deležnike.

O konferenci

Označba živila potrošniku omogoča pridobitev informacij o živilu, ki morajo biti jasne in razumljive, da so mu v pomoč pri izbiri. V praksi so označbe živil za potrošnika pogosto zapletene in nerazumljive, kar mu otežuje odločitve o nakupu. Z namenom zagotavljanja primernega informiranja potrošnikov ter poenotenja predstavljanja živil na trgu Evropske unije, je bila sprejeta uredba, ki to področje ureja enotno na celotnem območju EU. Uredba se bo začela uporabljati 13. decembra 2014 in vnaša na področje označevanja živil in prehranskih dopolnil številne novosti, predvsem na področju čitljivosti označb, označevanja hranilne vrednosti, alergenov in aditivov. Ob številnih zakonodajnih omejitvah so snovalci označb v obdobju globalnega konkurenčnega tržišča vedno znova postavljeni pred nove izzive, kako učinkovito nagovoriti potrošnika. Na tem področju potekajo tudi zanimivi evropski raziskovalni projekti.

IZKORISTITE POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE DO 2. maja 2014!

Vsebina

 • spremembe in novosti pri označevanju živil in prehranskih dopolnil, ki jih prinaša Uredba (EU) 1169/2011 
 • poročilo Evropske komisije o aktualnem dogajanju na področju označevanja živil ter reševanje vprašanj s strani gospodarstva 
 • predstavitev nove slovenske uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 1169/2011, pristojnosti državnih organov in sankcij 
 • kakšni so roki za uskladitev označb z novo zakonodajo 
 • kakšne so možnosti in roki za odprodajo živil, označenih po stari zakonodaji 
 • praktični nasveti kako po novem označiti živilo ali prehransko dopolnilo 
 • informacije na živilih kot orodje potrošniku do varne hrane 
 • pristopi držav pri označevanju alergenov v EU in državah izven EU 
 • kaj od označbe pričakuje potrošnik - vpliv označevanja živil in prehranskih dopolnil na potrošnika in njegove odločitve o nakupu 
 • kako z označbo učinkovito in pošteno nagovoriti potrošnika 
 • prehranska dopolnila: pričakovanja potrošnika in stanje na tržišču 
 • sestavine rastlinskega izvora: problem zagotavljanja kakovosti in usmeritve za nosilce dejavnosti

Predavatelji

 • Alexandra Nikolakopoulou, Evropska komisija (DG SANCO), Belgija; namestnica vodje enote za prehrano 
 • Dr. Sophie Hieke, EUFIC, Belgija, vodja evropskih projektov s področja označevanja živil 
 • Dr. Igor Pravst in dr. Anita Kušar, Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana 
 • Mag. Mira Kos Skubic, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
 • Dr. Blaža Nahtigal, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
 • Dr. Bernadette Egan in dr. Monique Raats, University of Surrey, Velika Britanija 
 • Dr. Chlodwig Franz, WG Functional Plant Products, University of Veterinary Medicine, Vienna

Začetek uradnega programa konference bo ob 10h. Natančen program konference bo objavljen na spletni strani inštituta. Pridružujemo si pravico do sprememb programa in predavateljev.

Zanimivost

Naša zadnja konferenca je bila posvečena uporabi zdravstvenih trditev na živilih. Potekala je februarja 2013 v Hotelu MONS v Ljubljani, udeležilo pa se jo je skoraj 150 udeležencev iz industrije, raziskovalnih in državnih inštitucij, od tega približno tretjina iz tujine. Gre za edino tovrstno konferenco v regiji. Zastopana so bila tudi vsa pomembnejša podjetja, ki se srečujejo z živili in prehranskimi dopolnili.

Prijave in odjave

Za prijavo na konferenco izpolnite izpolnite elektronsko prijavnico. Kotizacija vključuje udeležbo na konferenci, pisno gradivo in okrepčilo. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. Ponujamo posebne popuste za zgodnje prijave.

Kotizacija

 • zgodnje prijave (do 2. maja 2014): 350 EUR + DDV*
 • redna cena: 400 EUR + DDV*

Ugodnost za skupine: kotizacija za tretjega udeleženca iz iste organizacije le 150 EUR!

*Cene ne vsebujejo DDV. Rok za plačilo kotizacije v primeru zgodnjih prijav je 2. maj 2014, za ostale prijave pa 23. maj 2014. Po prejetju vaše prijave vam bomo poslali predračun. V primeru, da se dogodka ne utegnete udeležiti, lahko na konferenco pošljete zamenjavo.

Pohitite s pravočasno prijavo: vse naše letne konference so bile povsem zasedene, tako da smo morali prijave zavračati. V izogib takšnim situacijam prosimo vse, ki si želite zagotoviti udeležbo na konferenci, da se pravočasno prijavite, saj zaradi mednarodnega tipa dogodka znava pričakujemo številne udeležence iz tujine.

Lokacija

Konferenca bo potekala v Ljubljani.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.