EFSA bo zbirala primerljive podatke o prehranskih navadah v vseh državah EU

EFSA bo prihodnjih letih zbrala podatke o prehranskih navadah prebivalcev na poenoten način, s čimer bo polno zaživela Evropska podatkovna baza o vnosih živil. Takšna podatkovna baza bo omogočala natančnejše poznavanje prehranjevalnih navad prebivalcev posameznih držav članic, kar bo omogočalo tudi lažje ocenjevanje tveganja v povezavi z vnosom snovi, ki smo jim izpostavljeni v prehrani.

Prehranjevalne navade prebivalcev se razlikujejo ne le med različnimi populacijskimi skupinami, temveč tudi od države do države. Pri zbiranju tovrstnih podatkov je bila EFSA osredotočena predvsme na odraslo populacijo, namen takšnih raziskav pa je bil večinoma spremljanje prehranjevalnih navad prebivalcev z vidika vzorcev prehranjevanja.

Dosedanji podatki so dobra začetna točka za vzpostavitev obširne Evropske podatkovne baze glede vnosa živil, ki bo omogočala bolj razširjen in podroben vpogled v porabo živil po posameznih kategorijah, pa tudi po posameznih starostnih skupinah prebivalcev posameznih držav, vključno z otroki. Takšna baza bo omogočala hiter pregled in lažje ter natančnejše ocene kratkotrajnega ali dolgotrajnega tveganja izpostavljenosti določenim snovem in potencialnim tveganjem v prehranjevalni verigi.

Medtem ko trenutno različne države članice uporabljajo različne metode za zbiranje tovrstnih podatkov, je cilj EFSA poenotiti način zbiranja in obdelave podatkov, s čimer bodo mogoče celovitejše in primerljive ocene različnih tveganj. V okviru tega programa bodo raziskane tudi prehranske navade v Sloveniji.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.