Katja Žmitek

Assoc. prof. dr. Katja Žmitek, univ. dipl. kem.

Researcher

Izr. Prof. dr. Katja Žmitek je osredotočena na raziskovanje na področju prehrane, vključno s področjem funkcionalnih živil ter vplivi hranil in drugih snovi na zdravje človeka, še posebej kože. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani s področja kemije. Na Visoki šoli za storitve je prodekanja za študijske in raziskovalne, kjer kot nosilka ali soizvajalka sodeluje pri več predmetih dodiplomskega in magistrskega študija kozmetike. Je vodja raziskovalne skupine Inštituta za kozmetiko.

Je avtorica vrste prispevkov, objavljenih v najuglednejših revijah, vključno z Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Biofactors, Nutrients, Journal of agricultural and food chemistry.

  • +386 5 9068 870

logo nutris

Nutrition Institute
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenia

How to find us

+386 5 9068 870

+386 1 300 79 81

nutris.zdrava.prehrana

BureauVeritas

Other information:

IBAN: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Bank: Sparkasse d.d.
VAT ID: SI50465856
Reg. No.: 3609081000

Subscribe to newsletter
(in Slovenian language only)

comodo

+386 5 9068 870

+386 1 300 79 81

nutris.zdrava.prehrana

 

Subscribe to newsletter
(in Slovenian language only)

comodo

Nutrition institute is engaged in research and education in the field of nutrition and advising the food industry in the formulation and labeling of foods. In the scope of the institute, research group Healthy Nutrition is established, which performs research on food and nutrition.