Podatkovna baza CLAS kot orodje za spremljanje tržišča živil

Naziv programa: CLAS:

 • Composition and Labelling Information System

Upravljalec:

 • Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana, Slovenija

Vključenost v programe in projekte:

 • P3-0395: Prehrana in javno zdravje
 • L3-8213: Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj
 • L4-7552: Optimizacija predelave ječmena in ajde za trajnostno pridobivanje živil z visoko uporabno vrednostjo.
 • L3-7538: Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos - implikacije za javno zdravje
 • L4-7520: Uporabna vrednost genskih virov navadnega fižola za trajnostno izboljšanje pridelkov in zdravo hrano
 • V3-1501: Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil
 • V3-1637: Varna uporaba industrijske konoplje v živilih oziroma prehranskih dopolnilih
 • V7-1107: Prehranske in zdravstvene trditve na živilih

Opis projekta:

Za potrebe delovanja državnega raziskovalnega programa "Prehrana in javno zdravje" je Inštitut za nutricionistiko leta 2015 začel vzpostavljati program CLAS (Composition and Labelling information System), v okviru katerega se zbirajo podatki o razpoložljivih predpakiranih živilih na tržišču v Sloveniji. Gre za nadgradnjo leta 2011 začetega projekta zbiranja informacij o označevanju živil, ki je bil podprt s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) [V7-1107: Prehranske in zdravstvene trditve na živilih; 1.10.2011―30.9.2013]. Omenjeni projekt je zajemal zbiranje podatkov o hranilni vrednosti živil in uporabi prehranskih in zdravstvenih trditev ter simbolov. Na ta način je so bili v različnih trgovinah zbrani podatki o razpoložljivosti živil na tržišču leta 2011, ki so bili uporabljeni za več raziskav (npr. Pravst et al. 2015, Korošec et al. 2014).

Ob izvajanju nove raziskave o razpoložljivosti predpakiranih živil v Sloveniji (popis za leto 2015) je Inštitut za nutricionistiko začel tudi z nadgradnjo programske opreme. Vzpostavljena je bila podatkovna baza in aplikacija CLAS - Composition and Labelling Information System, ki omogoča zbiranje fotografij označb živil, njihovo vrednotenje z uporabo OCR tehnologije in obdelavo podatkov o sestavi in označevanju živil. Po testnem obdobju uporabe je novo programsko orodje prišlo v redno uporabo leta 2016, in bilo uporabljeno tudi za popis živil v letu 2017. V okviru CLAS se zbirajo sledeči podatki o prepakiranih živilih:

 • fotografije označbe živila
 • podatki o hranilni vrednosti živila
 • podatki o sestavinah, vključno s podatki o uporabi aditivov, vitaminov in mineralov
 • podatki o prisotnih alergenih
 • podatki o prehranskih in zdravstvenih trditvah ter simbolih na označbi živila

Izbor publikacij, ki so nastale na osnovi zbiranja podatkov o sestavi žil

 • PRAVST, Igor, HRIBAR, Maša, ŽMITEK, Katja, BLAŽICA, Bojan, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, KUŠAR, Anita. Branded foods databases as a tool to support nutrition research and monitoring of the food supply : insights from the Slovenian composition and labeling information system. Frontiers in nutrition. 2022, vol. 8, art. 798576, 16 str., ilustr. ISSN 2296-861X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.798576/full, DOI: 10.3389/fnut.2021.798576.
 • KRUŠIČ, Sanja, HRIBAR, Maša, HAFNER, Edvina, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Use of branded food composition databases for the exploitation of food fortification practices : a case study on vitamin D in the Slovenian food supply. Frontiers in nutrition. 4 Jan. 2022, vol. 8, article 775163, str. 1-12. ISSN 2296-861X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.775163/full, DOI: 10.3389/fnut.2021.775163.
 • HAFNER, Edvina, LAVRIŠA, Živa, HRIBAR, Maša, KRUŠIČ, Sanja, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, SKRT, Mihaela, POKLAR ULRIH, Nataša, PRAVST, Igor. Verifying the use of food labelling data for compiling branded food databases : a case study of sugars in beverages. Frontiers in nutrition. 3 Feb. 2022, vol. 9, article 794468, str. 1-10. ISSN 2296-861X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.794468/full, DOI: 10.3389/fnut.2022.794468
 • BLAZNIK, Urška, KRUŠIČ, Sanja, HRIBAR, Maša, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Use of food additive titanium dioxide (E171) before the introduction of regulatory restrictions due to concern for genotoxicity. Foods. Aug. 2021, vol. 10, iss. 8, str. 1-10, ilustr. ISSN 2304-8158. https://www.mdpi.com/2304-8158/10/8/1910, DOI: 10.3390/foods10081910.
 • HAFNER, Edvina, PRAVST, Igor. The sharp rise in the use of low- and no-calorie sweeteners in non-alcoholic beverages in Slovenia : an update based on 2020 data. Frontiers in nutrition. 19 Nov. 2021, vol. 8, str. 1-9. ISSN 2296-861X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.778178/full, DOI: 10.3389/fnut.2021.778178.
 • MIKLAVEC, Krista, HRIBAR, Maša, KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor. Heart images on food labels : a health claim or not?. Foods. Feb. 2021, vol. 10, iss. 3, str. 643-1-643-16, ilustr. ISSN 2304-8158. https://www.mdpi.com/2304-8158/10/3/643
 • LAVRIŠA, Živa, HRIBAR, Maša, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Nutritional composition of gluten-free labelled foods in the Slovenian food supply. V: PRAVST, Igor (ur.), et al. Food and public health : food supply, marketing and consumers. Basel: MDPI, 2020. Vol. 17, iss. 21, str. 1-13. International journal of environmental research and public health, vol. 17. ISSN 1660-4601. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8239
 • HAFNER, Edvina, HRIBAR, Maša, HRISTOV, Hristo, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, ROE, Mark, PRAVST, Igor. Trends in the use of low and no-calorie sweeteners in non-alcoholic beverages in Slovenia. Foods. Feb. 2021, vol. 10, iss. 2, str. 387-1-387-12, ilustr. ISSN 2304-8158. https://www.mdpi.com/2304-8158/10/2/387
 • LAVRIŠA, Živa, HRISTOV, Hristo, KELLY, Bridget, PRAVST, Igor. Regulating children's exposure to food marketing on television : are the restrictions during children's programmes enough?. Appetite. 2020, vol. 154, 8 str., ilustr. ISSN 0195-6663. 
 • DUNFORD, Elizabeth K., NI MHURCHU, Cliona, HUANG, Liping, VANDEVIJVERE, Stefanie, SWINBURN, Boyd, PRAVST, Igor, TOLENTINO-MAYO, Lizbeth, REYES, Marcela, L'ABBE, Mary, NEAL, Bruce C., KUŠAR, Anita (sodelavec pri raziskavi), ŽMITEK, Katja (sodelavec pri raziskavi), HRIBAR, Maša (sodelavec pri raziskavi), LAVRIŠA, Živa (sodelavec pri raziskavi), PIVK KUPIROVIČ, Urška (sodelavec pri raziskavi), et al. A comparison of the healthiness of packaged foods and beverages from 12 countries using the Health Star Rating nutrient profiling system, 2013-2018. Obesity reviews. 2019, vol. 20, iss. s2, str. 107-115, ilustr. ISSN 1467-7881. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/obr.12879
 • ZUPANIČ, Nina, HRIBAR, Maša, FIDLER MIS, Nataša, PRAVST, Igor. Free sugar content in pre-packaged products : does voluntary product reformulation work in practice?. Nutrients. 25 Oct. 2019, vol. 11, iss. 11, str. 1-14, ilustr. ISSN 2072-6643. https://www.mdpi.com/2072-6643/11/11/2577
 • HODGKINS, Charo E., EGAN, Bernadette M., PEACOCK, Matthew, KLEPACZ, Naomi, MIKLAVEC, Krista, PRAVST, Igor, POHAR, Jurij, GRACIA, Azucena, GROEPPEL-KLEIN, Andrea, RAYNER, Mike, RAATS, Monique. Understanding how consumers categorise health related claims on foods : a consumer-derived typology of health-related claims. Nutrients. 2 Mar. 2019, vol. 11, iss. 3, str.1-31, ilustr. ISSN 2072-6643. https://www.mdpi.com/2072-6643/11/3/539
 • LAVRIŠA, Živa, PRAVST, Igor. Marketing of foods to children through food packaging is almost exclusively linked to unhealthy foods. Nutrients. 21 May 2019, vol. 11, iss. 5, str. 1-11, ilustr. ISSN 2072-6643. https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1128
 • ABRAMOVIČ, Helena, VIDRIH, Rajko, ZLATIĆ, Emil, KOKALJ, Doris, SCHREINER, Matthias, ŽMITEK, Katja, KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor. Trans fatty acids in margarines and shortenings in the food supply in Slovenia. Journal of food composition and analysis. Dec. 2018, vol. 74, str. 53-61. ISSN 0889-1575. 
 • ZUPANIČ, Nina, MIKLAVEC, Krista, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, FIDLER MIS, Nataša, PRAVST, Igor, PIVK KUPIROVIČ, Urška (sodelavec pri raziskavi), LAVRIŠA, Živa (sodelavec pri raziskavi). Total and free sugar content of pre-packaged foods and non-alcoholic beverages in Slovenia. Nutrients. 30 Jan. 2018, vol. 10, iss. 2, str. 1-16, ilustr. ISSN 2072-6643. http://www.mdpi.com/2072-6643/10/2/151
 • ZUPANIČ, Nina, HRIBAR, Maša, PIVK KUPIROVIČ, Urška, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Limiting trans fats in foods : use of partially hydrogenated vegetable oils in prepacked foods in Slovenia. Nutrients. 15 Mar. 2018, vol. 10, iss. 3, str. 1-9, ilustr. ISSN 2072-6643. http://www.mdpi.com/2072-6643/10/3/355
 • PRAVST, Igor, LAVRIŠA, Živa, KUŠAR, Anita, MIKLAVEC, Krista, ŽMITEK, Katja. Changes in average sodium content of prepacked foods in Slovenia during 2011-2015. Nutrients. 29 Aug. 2017, vol. 9, iss. 9, str. 1-11, ilustr. ISSN 2072-6643. http://www.mdpi.com/2072-6643/9/9/952
 • HIEKE, Sophie, CASCANETTE, Tamara, PRAVST, Igor, KAUR, Asha, TRIJP, Johannes Cornelia Maria van, VERBEKE, Wim, GRUNERT, Klaus G. The role of health-related claims and symbols in consumer behaviour : the CLYMBOL project. Agro food industry hi-tech. 2016, vol. 27, no. 3, str. 26-29. ISSN 1722-6996
 • KAUR, Asha, SCARBOROUGH, P., HIEKE, Sophie, KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor, RAATS, Monique, RAYNER, Mike. The nutritional quality of foods carrying health-related claims in Germany, the Netherlands, Spain, Slovenia and the United Kingdom. European journal of clinical nutrition, 2016. URL: http://www.nature.com/ejcn/journal/vaop/ncurrent/full/ejcn2016196a.html
 • MIKLAVEC, Krista, PRAVST, Igor, RAATS, Monique, POHAR, Jurij. Front of package symbols as a tool to promote healthier food choices in Slovenia : accompanying explanatory claim can considerably influence the consumer's preferences. Food research international, 2016, 90: 235-243, URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996916305245
 • KOROŠEC, Živa, PRAVST, Igor. Television food advertising to children in Slovenia : analyses using a large 12-month advertising dataset. International Journal of Public Health, 2016, URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00038-016-0896-7
 • KAUR, Asha, SCARBOROUGH, P., HIEKE, Sophie, KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor, RAATS, Monique, RAYNER, Mike. The nutritional quality of foods carrying health-related claims in Germany, the Netherlands, Spain, Slovenia and the United Kingdom. European journal of clinical nutrition. 2016, vol. 70, iss. 1462, str. 1388-1395, preglednice. ISSN 0954-3007. https://www.nature.com/articles/ejcn2016114
 • ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Iodisation of salt in Slovenia : increased availability of non-iodised salt in the food supply. Nutrients, 2016, 7(8). URL: http://www.mdpi.com/2072-6643/8/7/434/htm
 • DEBELJAK, Katarina, PRAVST, Igor, KOŠMELJ, Katarina, KAČ, Milica. ˝Healthier˝ and ˝less heathy˝ classifications according to three nutrient profiling systems relative to nutrition and health claims on food labels. Acta alimentaria : an International Journal of Food Science, 2015, 44 (4), 561-569, URL: http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/066.2015.44.0028
 • ERŽEN, Naja, RAYNER, Mike, PRAVST, Igor. A comparative evaluation of the use of a food composition database and nutrition declarations for nutrient profiling. Journal of food and nutrition research, 2015, 54 (2) 93-100. URL: http://www.vup.sk/download.php?bulID=1649
 • PRAVST, Igor, KUŠAR, Anita. Consumers' exposure to nutrition and health claims on pre-packed foods : use of sales weighting for assessing the food supply in Slovenia. Nutrients, 2015, 7(11). URL: http://www.mdpi.com/2072-6643/7/11/5474
 • KOROŠEC, Živa, PRAVST, Igor. Assessing the average sodium content of prepacked foods with nutrition declarations : the importance of sales data. Nutrients, 2014, 9(6), 3501-3515. URL: http://www.mdpi.com/2072-6643/6/9/3501

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.