Podatkovna baza CLAS kot orodje za spremljanje tržišča živil

Naziv programa: CLAS:

 • Composition and Labelling Information System

Upravljalec:

 • Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana, Slovenija

Vključenost v programe in projekte:

 • P3-0395: Prehrana in javno zdravje
 • L3-8213: Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj
 • L4-7552: Optimizacija predelave ječmena in ajde za trajnostno pridobivanje živil z visoko uporabno vrednostjo.
 • L3-7538: Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos - implikacije za javno zdravje
 • L4-7520: Uporabna vrednost genskih virov navadnega fižola za trajnostno izboljšanje pridelkov in zdravo hrano
 • V3-1501: Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil
 • V3-1637: Varna uporaba industrijske konoplje v živilih oziroma prehranskih dopolnilih
 • V7-1107: Prehranske in zdravstvene trditve na živilih

Opis projekta:

Za potrebe delovanja državnega raziskovalnega programa "Prehrana in javno zdravje" je Inštitut za nutricionistiko leta 2015 začel vzpostavljati program CLAS (Composition and Labelling information System), v okviru katerega se zbirajo podatki o razpoložljivih predpakiranih živilih na tržišču v Sloveniji. Gre za nadgradnjo leta 2011 začetega projekta zbiranja informacij o označevanju živil, ki je bil podprt s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) [V7-1107: Prehranske in zdravstvene trditve na živilih; 1.10.2011―30.9.2013]. Omenjeni projekt je zajemal zbiranje podatkov o hranilni vrednosti živil in uporabi prehranskih in zdravstvenih trditev ter simbolov. Na ta način je so bili v različnih trgovinah zbrani podatki o razpoložljivosti živil na tržišču leta 2011, ki so bili uporabljeni za več raziskav (npr. Pravst et al. 2015, Korošec et al. 2014).

Ob izvajanju nove raziskave o razpoložljivosti predpakiranih živil v Sloveniji (popis za leto 2015) je Inštitut za nutricionistiko začel tudi z nadgradnjo programske opreme. Vzpostavljena je bila podatkovna baza in aplikacija CLAS - Composition and Labelling Information System, ki omogoča zbiranje fotografij označb živil, njihovo vrednotenje z uporabo OCR tehnologije in obdelavo podatkov o sestavi in označevanju živil. Po testnem obdobju uporabe je novo programsko orodje prišlo v redno uporabo leta 2016, in bilo uporabljeno tudi za popis živil v letu 2017. V okviru CLAS se zbirajo sledeči podatki o prepakiranih živilih:

 • fotografije označbe živila
 • podatki o hranilni vrednosti živila
 • podatki o sestavinah, vključno s podatki o uporabi aditivov, vitaminov in mineralov
 • podatki o prisotnih alergenih
 • podatki o prehranskih in zdravstvenih trditvah ter simbolih na označbi živila

Izbor publikacij, ki so nastale na osnovi zbiranja podatkov o sestavi žil

 • KAUR, Asha, SCARBOROUGH, P., HIEKE, Sophie, KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor, RAATS, Monique, RAYNER, Mike. The nutritional quality of foods carrying health-related claims in Germany, the Netherlands, Spain, Slovenia and the United Kingdom. European journal of clinical nutrition, 2016. URL: http://www.nature.com/ejcn/journal/vaop/ncurrent/full/ejcn2016196a.html
 • MIKLAVEC, Krista, PRAVST, Igor, RAATS, Monique, POHAR, Jurij. Front of package symbols as a tool to promote healthier food choices in Slovenia : accompanying explanatory claim can considerably influence the consumer's preferences. Food research international, 2016, 90: 235-243, URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996916305245
 • KOROŠEC, Živa, PRAVST, Igor. Television food advertising to children in Slovenia : analyses using a large 12-month advertising dataset. International Journal of Public Health, 2016, URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00038-016-0896-7
 • ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Iodisation of salt in Slovenia : increased availability of non-iodised salt in the food supply. Nutrients, 2016, 7(8). URL: http://www.mdpi.com/2072-6643/8/7/434/htm
 • DEBELJAK, Katarina, PRAVST, Igor, KOŠMELJ, Katarina, KAČ, Milica. ˝Healthier˝ and ˝less heathy˝ classifications according to three nutrient profiling systems relative to nutrition and health claims on food labels. Acta alimentaria : an International Journal of Food Science, 2015, 44 (4), 561-569, URL: http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/066.2015.44.0028
 • ERŽEN, Naja, RAYNER, Mike, PRAVST, Igor. A comparative evaluation of the use of a food composition database and nutrition declarations for nutrient profiling. Journal of food and nutrition research, 2015, 54 (2) 93-100. URL: http://www.vup.sk/download.php?bulID=1649
 • PRAVST, Igor, KUŠAR, Anita. Consumers' exposure to nutrition and health claims on pre-packed foods : use of sales weighting for assessing the food supply in Slovenia. Nutrients, 2015, 7(11). URL: http://www.mdpi.com/2072-6643/7/11/5474
 • KOROŠEC, Živa, PRAVST, Igor. Assessing the average sodium content of prepacked foods with nutrition declarations : the importance of sales data. Nutrients, 2014, 9(6), 3501-3515. URL: http://www.mdpi.com/2072-6643/6/9/3501

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

nutris.zdrava.prehrana

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

nutris.zdrava.prehrana

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.